بیرجند

در خراسان جنوبی، ایران
امروز: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بیرجند، در استان خراسان جنوبی، ایران

اطلاعات شهر بیرجند

آب و هوای شهر بیرجند

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۱۵ درصد، فشار: ۲۸۲۴۲.۴۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۳۱

ساعت: ۱۹:۲۹

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)